Vereniging

Wat vind je op deze pagina?
Op deze pagina vind je een aantal belangrijke officiële documenten van het koor. Op deze pagina vind je ook het protocol en de gezondheidscheck n.a.v. het coronavirus.

Statuten van de vereniging Pauluskoor – klik op de link: STATUTEN

Huishoudelijk regelement van de vereniging Pauluskoor – klik op de link: HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Privacy beleid van de vereniging Pauluskoor – klik op de link: PRIVACYBELEID

Coronaprotocol van de vereniging Pauluskoor – klik op de link: CORONAPROTOCOL

Gezondheidscheck van de vereniging Pauluskoor – klik op de link: GEZONDHEIDSCHECK