Flyers

Wat vind je op deze pagina? 
Het koor heeft een aantal informatieflyers gemaakt, die voor nieuwe leden van belang kunnen zijn. De flyers worden uitgereikt aan mensen die interesse tonen in het koor en aan nieuwe leden. Op deze pagina worden de beschikbare flyers getoond.

.

.