Informatie

Wat vind je op deze pagina?
Hier kun je terecht wanneer je meer over het Pauluskoor wilt  weten.  Hoe is het koor ontstaan, wanneer en waar zijn er repetities en wat wordt er als koorlid zoal van je verwacht. En…., niet onbelangrijk: wat kost het allemaal?

Het koor.

Het Pauluskoor koor bestaat sinds 2009. Voor die tijd zijn wij begonnen als “gelegenheidskoor” dat eenmalig aan een musical (Met de Groeten van Paulus) zou meewerken. Het koor bestond toen uit een man/vrouw of 20. De sfeer was echter zo prettig dat er door een aantal mensen besloten werd na de musical door te gaan. Natuurlijk moest het koor een naam hebben en die werd heel verrassend: Projectkoor Paulus, naar ons eerste project de musical “Met de Groeten van Paulus” Het koor groeide uit naar zo’n man/vrouw of 30 en wij gaven verschillende malen per jaar een uitvoering. Het koor werd meer en meer een “echt” koor. Daarom werd in juni 2016 de vereniging “Pauluskoor” opgericht en hebben wij ons aangesloten bij de KCZB. (Koninklijke Christelijke Zangers Bond) En nog steeds is ons motto: Lekker zingen, samen op een plezierige, ontspannen manier naar een mooie uitvoering toewerken, dáár gaat het om!

Het is aardig om te weten dat een deel van de leden van ons koor geen muzieknoot kan lezen. Daarom wordt de in te studeren muziek van alle partijen (sopraan, alt enz.) op onze website geplaatst, zodat iedereen die een mobile telefoon, tablet of PC heeft de oefenpartijen kan beluisteren. Door de oefenpartij steeds weer te herhalen blijft de melodie op een gegeven moment “hangen”. Voeg daar de tekst aan toe en voilá – zo simpel begint het. Voor mensen die deze mogelijkheid niet hebben worden de oefenbestanden op een CD gezet, die men thuis kan beluisteren. Op de repetitieavonden wordt alles samengevoegd en geoefend en zo ontstaat er echt iets MOOIS.
Het koor heeft nog steeds zo rond de 30 leden.

Kerkelijk lidmaatschap: Je hoeft niet lid te zijn van een bepaalde kerk, iedereen is welkom. We verlenen overigens wel af en toe medewerking aan een kerkdienst.

Muziekkeuze: We werken met projecten, dus elke keer iets anders. Natuurlijk houden we rekening met de voorkeur van de koorleden, maar het kan best voorkomen dat we een project starten dat niet zo voor de hand ligt. En dat is juist het bijzondere van ons koor – de afwisseling –

Koorervaring: Leuk wanneer je dat hebt, maar het is niet echt nodig. Een paar keer met ons meedoen en het gaat vanzelf. Hoofdzaak is dat je het leuk vindt om met elkaar te zingen en er voor gaat om met elkaar een mooi concert te realiseren. Natuurlijk houden we de (zang)kwaliteit in de gaten. Nieuwe leden hebben na een week of 4 een gesprekje met de dirigent en bekijken jullie samen of je in de klankkleur van het koor past.

Andere drempels? Geen, wij zien je graag komen en je voelt je zeker weten direct thuis.

Wanneer kun je meedoen: Altijd! Maar het meest handige moment om je bij ons koor aan te sluiten is, wanneer we aan een nieuw project beginnen of daar net mee begonnen zijn. Dit wordt ruim op tijd aangegeven op deze website. Maar het is absoluut geen probleem om tussendoor op een repetitie langs te komen om de sfeer te proeven en – wie weet – toch gelijk mee te doen!

Repetities, concerten en activiteiten

Natuurlijk wordt er van je verwacht dat je de repetities zoveel mogelijk bijwoont en we verwachten van je dat je deelneemt aan de concerten, want daar repeteren we tenslotte het hele jaar met elkaar voor! Er zijn ook andere activiteiten (1 tot 2x per jaar) waarvan we vinden dat je bereid moet zijn daaraan deel te nemen. Te denken valt aan bv. een koren presentatie, een workshop stemvorming enz. Dit zijn leuke en zinvolle activiteiten. De data worden ruim van te voren bekend gemaakt, zodat je die in je agenda kunt vastleggen.

Het koor repeteert op de donderdagavond van 19.45 tot ca. 21.30 uur.

In de vakantieperioden zijn er geen repetities, uitgezonderd in de grote vakantie. Dan is er de mogelijkheid om met een aantal koorleden (wie er maar wil) onder leiding van onze dirigent Bert te zingen en daardoor alvast een voorschot te nemen op het volgende concert. Deelname hieraan is geheel vrijwillig, maar de mensen die eraan deelnemen zijn altijd erg enthousiast.

Repetitie locatie

Kerkcentrum Holy
Reigerlaan 47a
Vlaardingen

(zie voor repetitiedata het menu-item: “REPETITIE SCHEMA”)

De kosten

De eerste 4 repetities woon je gratis bij. Wanneer je in de klankkleur van het koor past en je samen met de dirigent besluit dat je bij het koor blijft, ga je contributie betalen. Die bedraagt € 10,00 per maand. (€ 30,00 per kwartaal)