Corona protocol

Protocol koorleden – repetitielocatie Stadsgehoorzaal Vlaardingen.
Dit protocol is gebaseerd op het protocol Koornetwerk Nederland update 14 oktober 2020
Algemene richtlijnen
• Muziekrepetities zijn toegestaan. Er geldt binnen een maximaal aantal aanwezigen per ruimte van 30 personen.
• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elle boog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.
• Gezondheidscheck. Het koor hanteert een vragenlijst, die aan elk koorlid wordt toegestuurd. Indien een van de vragen op de lijst met “JA” beantwoord kan worden, dan komt u NIET naar de repetitie. Enkele dagen voor elke repetitie ontvangt elk koorlid een mailtje waarin verwezen wordt naar de gezondheidscheck en met de vraag of het koorlid op de eerstvolgende repetitie aanwezig is.
• Van elke repetitie wordt een presentielijst bijgehouden. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.
• Een aantal koorleden heeft aangegeven (nog) niet naar een repetitie te komen. I.v.m. de inrichting van de repetitie ruimte willen we graag weten wanneer u van plan bent om weer naar de repetities te komen. Geef minimaal één dag voor de repetitie aan Jopie (jnrdjb@kpnplanet.nl) door dat u van plan bent om weer te komen.
• Voor vragen kunt u terecht bij een van de bestuursleden.
Gebruik van de repetitieruimte
• Arriveer kort voordat de repetitie begint.
• In de Stadsgehoorzaal draagt u tijdens het lopen van en naar uw zitplaats een mondkapje.
• Bij de ingang van de Stadsgehoorzaal ontsmet u uw handen.
• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger. De afstand tussen koorzangers en de dirigent dient minimaal 2,6 meter te bedragen. Houdt u aan de looproutes en de aanwijzingen van de bestuursleden.
• De ruimte wordt geventileerd. Lucht wordt mechanisch afgezogen en niet hergebruikt.
• Alleen koorleden zijn aanwezig. D.w.z. eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.
Tijdens de repetitie verlaat u uw zitplaats niet, tenzij in geval van hoge nood en dan wel MET een mondkapje.
• Na de repetitie verlaat u op aanwijzing van een van de bestuursleden gecontroleerd de zaal. (Rij voor rij)
• Na de repetitie is er gelegenheid om een kop koffie o.i.d. te drinken in de foyer van de Stadsgehoorzaal. Ook hier gelden de regels van het protocol. (o.a. niet heen en weer lopen, geen stoelen verschuiven, afstand bewaren en zoveel mogelijk contactloos betalen.)

Hygiëne
• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden. Bij de ingang staat een desinfecteerstation. Maak daar gebruik van voordat u de repetitieruimte betreedt. Ook na afloop van een repetitie moet u uw handen desinfecteren.
• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken.
• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis. Zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
• Bij (eventueel)toiletgebruik tijdens de repetitie volgt u de hygiëne voorschriften.
• Bladmuziek wordt via de mail toegestuurd en dient zelf te worden afgedrukt.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de centrale kapstok, koorleden, dirigent en overige medewerkers hangen de eigen jas aan de achterkant van hun stoel en houden hun tas bij zich.