Repetitie schema

Wat vind je op deze pagina?
Op deze pagina vind je het repetitieschema van het Pauluskoor. De repetitie begint voor bepaalde stemgroepen om 19.00 uur. De repetities voor het hele koor beginnen om 19.45 uur. Je vindt alles terug in onderstaand schema.