PRIVACYBELEID

Privacy beleid Pauluskoor

 1. Doel van het bewaren van persoonsgegevens:

Het bijhouden van een ledenbestand ten behoeve van de financiële administratie en voor de communicatie tussen bestuur en koorleden en koorleden onderling.

 • Verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens:

Bestuur van het Pauluskoor, i.c. de penningmeesters, de secretaris, de voorzitter en het bestuurslid dat voor de communicatie met de leden zorgt.

 • Gegevens die bewaard worden zijn:

Naam, adres, telefoonnummer, emailadres.

 • Er worden geen bijzondere gegevens bewaard.
 • De koorleden zijn en worden per email/schriftelijk op de hoogte gebracht van de bewaarde gegevens.
 • De leden kunnen per mail of anderszins aangeven wanneer zij er bezwaar tegen hebben dat andere koorleden op de hoogte zijn van hun gegevens. De gegevens van de personen met bezwaren worden op de ledenlijst die naar de leden wordt gestuurd aangepast. De volledige persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de secretaris, de penningmeesters en het bestuurslid dat voor de communicatie met de leden zorgt.
 • Het originele bestand met de persoonsgegevens van de koorleden wordt beheerd door de secretaris. Updates worden door de secretaris verstuurd naar de penningmeesters en het bestuurslid dat voor de communicatie naar de leden zorgt. De gegevens worden bewaard op de persoonlijke beveiligde computers van de genoemde bestuursleden.
 • Er is geen back up.
 • De individuele koorleden die beschikken over een ledenlijst worden geacht om er zorg voor te dragen dat derden geen toegang tot de ledenlijst hebben.
 1. De genoemde bestuursleden hebben toegang tot de persoonsgegevens. Gegevens mogen niet gewijzigd worden zonder toestemming van de betrokken persoon.
 1. Er is geen functionaris bescherming gegevens.
 1. Op dit moment is er geen externe partij betrokken bij de gegevens verwerking.
 1. Er zijn geen derde partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de koorleden.
 1. Datalekken zullen door de secretaris binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld.