Actueel

Wat vind je op deze pagina?
Op deze pagina vind je nieuws over de projecten en andere activiteiten waar het koor op dit moment mee bezig is of binnenkort aan gaat beginnen.

Mei 2020, bericht van de Stadsgehoorzaal n.a.v. kaartverkoop 4 mei 2020 voorstelling “de Trein”

Via deze weg geven wij u een update over de voorstelling De Trein van het Paulus Koor waar u kaarten voor heeft. In overleg met het Paulus Koor is besloten deze voorstelling te verplaatsen naar dinsdag 4 mei 2021.

U heeft de keuze uit de volgende opties:

·            Optie 1:  U behoudt uw kaarten;

·            Optie 2: Wij zetten de totale waarde van uw kaartjes om in een tegoedbon. Hiermee helpt u de economische klap van de effecten in de culturele sector op te vangen en kunnen wij weer volop werken aan nieuwe voorstellingen, waarvan u in de toekomst weer kunt genieten. Met de tegoedbon worden niet alleen de Stadsgehoorzaal en haar medewerkers geholpen, maar ook de producenten, artiesten en mensen achter de schermen, die de voorstellingen mogelijk maken. De tegoedbon is een jaar geldig en kan zowel telefonisch, aan de deur en via onze website worden verzilverd. Deze Tegoedbonregeling is landelijk en wordt toegepast bij alle theaters, poppodia en festivals en heeft de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt, het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken en van het Kabinet. Meer informatie vindt u hier.

·            Optie 3: Het is, op veler verzoek, mogelijk om uw order om te zetten in een éénmalige donatie waarmee u de Stadsgehoorzaal steunt en een warm hart toedraagt.

·            Optie 4: Wanneer u uw geld terug wilt, heeft u hier als consument recht op. Volgens de nieuwe voucherregeling ontvangt u uw geld uiterlijk binnen 1 maand na de datum van de verplaatste voorstelling, maar uiteraard hopen we dit zsm voor u in orde te maken.

Wij horen graag uiterlijk 10 juli per mail van welke optie u gebruikt wilt maken, hierna zetten wij u automatisch op de lijst voor de nieuwe datum. Hopelijk mogen we u binnenkort weer met open armen ontvangen in de Stadsgehoorzaal.

Hartelijke groet, namens het hele Stadsteam,Sharon den Breems
Coördinator Marketing en Publiciteit (ma, di, do & vr)

Maart 2020
De repetities van koor en toneelspelers zijn i.v.m. de mogelijke verspreiding van het coronavirus stopgezet. Ook de deuren van de Stadsgehoorzaal zijn voorlopig gesloten. Het moge duidelijk zijn dat de voorstellingen op 3 en 4 mei 2020 geen doorgang kunnen vinden. Het bestuur van het Pauluskoor probeert de voorstellingen te verplaatsen naar volgend jaar. Nieuwe ontwikkelingen worden aangegeven is de rubriek “NIEUWS” op deze website.

Het Pauluskoor en 4 mei 2020

Aansluitend aan de Dodenherdenking van 4 mei 2020 wordt in de Stadsgehoorzaal van Vlaardingen het toneelstuk “De Trein” van Carl Slotboom gespeeld.

In het kort:
In een stilstaande trein zitten anno 1995 een oudere, Joodse man en zijn echtgenote. Door het stilstaan van de trein gaan zijn gedachten naar het jaar 1943, toen hij, eveneens met zijn vrouw, in een stilstaande trein zat.

Tijdens de uitvoering zingt het Pauluskoor een aantal liederen, die rond de tweede wereldoorlog door Joden in getto’s en concentratiekampen geschreven zijn, en heel indrukwekkend aansluiten bij het verhaal van “De Trein”  De liederen worden in het Jiddisch gezongen en dat is een hele uitdaging voor het koor. Eind januari 2019 is het Pauluskoor al gestart met het instuderen van de liederen. De toneelspelers (een 4-tal enthousiaste mensen) zijn eind juni 2019 begonnen met het repeteren van het stuk. De regie is in handen van Frank Stratmann, de regisseur, die ook de succesvolle “Musical Maria” voor het Pauluskoor geregisseerd heeft. Er zijn plannen om vooral ook de jeugd bij deze voorstelling te betrekken. Kaarten (à €7,50) voor deze voorstelling zijn nu al te bestellen op de website van de Stadsgehoorzaal: https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/paulus-koor of telefonisch te bestellen op het telefoonnummer van de Stadsgehoorzaal: 010 434 05 00

Vervolg 4 mei project

Wij willen proberen om oudere mensen samen met (klein)kinderen naar de middagvoorstelling op 3 mei te laten komen. Speciaal voor deze gelegenheid is er een flyer gemaakt waarmee we de aandacht op deze voorstelling willen vestigen.

Achtergrond 3 en 4 Mei project, geschreven door de dirigent van het Pauluskoor Bert van der Meer

Wij herdenken dit jaar 75 jaar vrijheid, maar de donkere jaren daarvoor mogen wij nooit vergeten. Meer dan tien jaar geleden kwam ik in aanraking met negen Jiddische liederen, die door Peter Berman voor koren bewerkt waren.  Deze Jiddische liederen hebben prachtige teksten en melodieën. Teksten van hoop, en zo zijn ze ook bedoeld. Deze liederen zijn geschreven door Joden, die in de getto’s en kampen zaten en alle verschrikkingen van dichtbij meemaakten. Hoop? Ook vandaag de dag zijn er wereldwijd zoveel mensen die het moeilijk hebben en hopen op een betere toekomst.

Ik wil de Jiddische liederen met het Pauluskoor zingen en daarbij de hoop hebben dat het misschien ooit beter wordt. Maar, om alleen de liederen te zingen, vond ik wat beperkt. Ik heb er daarom voor gekozen om dit te doen in combinatie met een toneelstuk. Na het benaderen van diverse uitgevers kregen we het toneelstuk ”De Trein” geschreven door Carl Slotboom onder ogen. Een stuk waarin verleden – het transport van Joden naar concentratiekampen – en het heden in doorklinkt. Een stuk waarin de Jiddische liederen prachtig passen. Maar, hoe zing je nu Jiddisch, hoe is de uitspraak? Wij wisten het niet. Toeval of niet, ik kreeg op mijn werk te maken met een nieuwe collega. Zijn naam was Levi. Het was voor mij duidelijk dat hij van Joodse afkomst was. Ik besloot hem te vragen of hij familieleden had die Jiddisch spraken. Ik wilde namelijk vragen of iemand de teksten in een dictafoon wilde inspreken, zodat de koorleden de Jiddische teksten zouden kunnen leren, en ze goed zouden kunnen uitspreken tijdens de uitvoering. Voordat hij daarop een antwoord wilde geven, wilde hij weten waarom ik hem dit vroeg. Ik vertelde hem over het project waar ons koor mee bezig was. Toen vertelde Levi over zijn project: Struikelstenen. Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (Stolpern betekent struikelen) Deze stenen hebben een messing bovenplaat en worden in het trottoir gelegd bij huizen waarbij de joden zijn weg gevoerd. Op de messingplaat staat de naam en de datum van afvoeren van de Jood. Het mag duidelijk zijn dat wij toen een klik kregen. Daarna gaf hij antwoord op mijn vraag; zijn tante sprak Jiddisch. Ik heb contact met zijn tante opgenomen en gevraagd of zij de Jiddische liederen wilde inspreken. Dat wilde ze wel, maar zij kende iemand, die nog beter Jiddisch sprak en dat was Ruben Verhasseld. Met hem heb ik contact opgenomen en hem alle stukken geven. Na twee maanden niets gehoord te hebben kreeg ik een mail, waarin Ruben vroeg om een afspraak met hem te maken. Op een avond ben ik naar Leiden gereden en ben in een huis terecht gekomen dat volledig Joods was ingericht. Ruben vertelde mij alles over de Jiddische liederen, dat was zeer indrukwekkend. Ook vertelde hij dat er een couplet van een lied ontbrak. Hij heeft het ontbrekende couplet bijgevoegd. Op die avond heeft Ruben alle liederen in een dictafoon ingesproken. Ik was ontdaan door hetgeen ik had ervaren. HOOP! En zo zijn we, koor en toneelspelers, al een paar maanden bezig om er een indrukwekkend geheel van te maken.

Het stuk “De Trein” wordt op 3 en 4 mei 2020 in de Stadsgehoorzaal/Harmonie van Vlaardingen opgevoerd. Ik hoop dat u er bij aanwezig kunt zijn, zodat u de kracht van de liederen en het toneelspel kunt ervaren. Toneelspel en liederen, die als een puzzel in elkaar passen, en laten we hopen dat de tijd na het project ons meeneemt om nieuwe HOOP te ervaren.

Bert van der Meer (dirigent Pauluskoor)

Voorstelling 3 mei 2020, 14.00 uur en 4 mei 2020, 21.00 uur.

Toegangskaarten à € 7,50: www.stadsgehoorzaal.nl